Contributie

Wij innen de contributie via een automatische incasso per maand. Hiervoor moet voor nieuwe leden een machtiging ondertekend worden.

We hebben de maandbedragen vastgesteld volgens onderstaand overzicht.

incasso per maand:

Training Kosten Bond KNGU Gympakje
1 uur € 12,50 icon icon
1,5 uur € 16,00 icon icon
2 uren € 20,00 icon icon

Deze bedragen zijn inclusief Bondscontributie aan de KNGU en het gebruik van een gympakje. De KNGU zorgt onder andere ervoor dat de gymclub goed verzekerd is, er bijscholingscursussen worden gegeven en niet te vergeten dat er jurycursussen zijn. Als de kinderen mee willen doen aan een wedstrijd moeten de kinderen dit apart betalen.

RSO heeft de totale verschuldigde contributie verdeeld over 11 maanden zodat er de maand juli geen contributie geïnd wordt. De contributie wordt achteraf geïnd in de eerste week van de daaropvolgende maand.

Opzeggen lidmaatschap

We hopen natuurlijk niet dat je het lidmaatschap weer zult opzeggen, maar mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan kan dat uitsluitend schriftelijk voor 30 juni en voor 30 december.
Voor juf Wilma is het ook wel fijn dat zij hiervan op de hoogte gebracht wordt. Tot die datum ben je ook verplicht de contributie te voldoen. In bijzondere gevallen, zoals verhuizing, ziekte e.d. kan in onderling overleg van deze regel worden afgeweken.